ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Иван Кръстев

Европа и кризата

Ако Германия смята, че ЕС може да бъде преструктуриран по начина, по който тя предлага, една от причините за това е опитът на България. Слабостта на тази ситуация е, че щом избирателите се почувстват нещастни, те започват да атакуват политическата система за всичко.

Проф. М. Г. Попруженко

Слава Кирилу и Методию

Подвигът на светите братя Кирил и Методий бе с голямо историческо значение, защото благодарение на него се създаде национална славянска Църква, възникна огнището на националната славянска просвета.

Калин Янакиев

Истината

Вярно е, че в един първичен смисъл „истината” най-често се аташира към изказването, а не към битието и това по някакъв начин скрива проблема за истината, който е способен да развълнува екзистенциално.

Андрей Захариев

Предвестие

Може би, колкото и да не ни се вярва, българските политически реалности стоят сега на прага на една голяма и дълогоочаквана в обществото ни промяна. Има го усещането за заставане пред старта на нещо качествено ново.

Теодора Димова

Мъдрите младенци

В утробата на бременна жена разговарят двама младенци. Единият от тях невярващ, а другият вярващ. Ти вярваш ли, че има живот след раждането? Да, разбира се. На всички е ясно, че животът след раждането съществува...

Калин Янакиев

Син Божий и Син Човеческий

За да приближим до съзнанието си тази „двуприродност” на Иисус Христос, утвърждавана от Халкидонския догмат, добре е да сравним двете „родословия” на Спасителя, приведени съответно в трета глава от Евангелието на Лука и в първа глава от Евангелието на Матея.

Преди месец

Нашият съзнателен живот, животът на моето поколение, силата ни, моженето ни, мина между две скоби. Знакът VICTORY с пръстите на дясната ръка в началото на 90-те и смъртта на Виктория сега. Тези две скоби. И животът на тези след нас – също.

Даниел Смилов

След президентските избори

Вече знаем кой се състезава и добихме представа за качествата на основните кандидати. Време е да се направят прогнози за ефекта на тези избори върху българската политика в средносрочен план.

Даниел Смилов

България 2015

Националните празници са повод за равносметка на постигнатото, а в случая на България то никак не е малко. Една забравена провинция на Османската империя за около век и половина се е превърнала в развита страна, член на най-престижните политически съюзи в съвременния свят.

Какво още
има в „Православната цивилизация“ на Русия? (1)

Преди няколко месеца публикувах в Портал Култура три статии под заглавие „Православна цивилизация“.