ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Градче на име Мендосино

Стоях на стълбите пред болницата и гледах снега. До стълбището имаше градинка с тенекиено павилионче за кафе. Отпред на циментовата площадка беше изнесена масичка с два стола. Снежинките падаха върху цимента и се топяха. Лекарите ми бяха забранили кафето.

Изгряваща констелация срещу свободата

Започнахме да приемаме свободата като нещо естествено и забравяме, че за редица субекти тя през тези три десетилетия е била травма, ранявала ги всекидневно, отвсякъде, с всичко.

Леонид Андреев

Тяхното идване

Руският болшевизъм започна с двойна измяна. Неговото пристигане с германски вагони бе посрещнато с френската „Марсилеза“. Лъжата бе очевидна и Революцията почувства, че е в опасност.

Портал Култура

Излезе новият брой на сп. „Култура“

Продължава ли критиката да върши оценъчната си работа, или е оставена на „самотек“? „Критика на критиката“ – тема на броя.

Тихите бунтовници

„Герой по неволя”, Марио Варгас Льоса, ИК „Колибри”, 2015 г., превод Емилия Юлзари

Даниел Смилов

Имаше ли юнак Гюро конституция?

Когато юнак Гюро излязъл от пещерата на ламята без глава, дружината се запитала: той глава имаше ли, или си беше така?

Иван Салабашев

Как се обяви Независимостта

Князът прочете вътре в черквата манифеста, с който се провъзгласява България за „независимо царство“. Това произведе голяма изненада на присъствуващите.

Никлас Луман

Каузалност на юг

Как да вярваш на организациите, ако не познаваш никого, който би могъл да им повлияе? Или какво пречи на Южна Италия да се нагоди към структурите на модерното общество?

Калин Янакиев

Слово за Неделя православна

Не трябва ли днес да се попитаме защо Църквата е отредила да празнува този празник на богословието – Тържеството на Православието – в периода, когато християните най-интензивно се каят?

Невинен ли е Радев за „огорчението“ на Москва?

За това какво позволи на руския патриарх българската президентска институция си заслужава да се добавят още няколко щриха.