ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Портал Култура

Професорско каре: Болката

Дори да ни товари само с болка, нашата свързаност е нещо, от което не можем да се откажем по никакъв начин. Не е ли така?

Портал Култура

Бъдещето на Европа

За Европа, нейните кризи и крекхостта на идеята за историческия прогрес – Теодора Димова и Иван Кръстев.

Красимира Буцева, Мартин Трифонов

Пост памет

„У нас палачите имат наследници и можем да очакваме от тях извинение. Един ще се извини, друг ще прости и така ще продължим.“ Изложбата „Пост памет“ е посветена на лагера "Слънчев бряг" край Ловеч.

Портал Култура

„Професорско каре“: Образът

За образите и онова, което стои зад тях – универсалии или мигновеност, или душа в някаква материя...

Реми Браг, Джулио Броти

От тангентите към кръга: религиите във времето

Когато чуя думата „диалог”, идва ми да извадя, ако не револвера си, то във всеки случай моя скептицизъм. Има ли все още искрено любопитство към онова, което другият мисли?

Магдалена Пекачка, Феликс Олденбург

Гражданският сектор на Изток и на Запад

Политическите трудности, които засягат фондациите в някои европейски страни, разкриват, че те вече са станали политически играчи

Портал Култура

Памет за „Белене”

„Разделени бяхме от света с няколкостотин метра вода и неподлежаща на описание жестокост.”

Павел Барша

Краят на постреволюционната утопия

Либерализмът, който победи в началото на 90-те години, има някои недостатъци, върху които трябва да разсъждаваме.

Портал Култура

Границата

Човек непрекъснато е и отсам, и отвъд. Той е битие, на което границата е иманентно присъща, при това с много висока екзистенциална температура.

Портал Култура

Радостта

Радостта идва преди всичко от чувството, че обичаме и сме обичани. Затова любовта и приятелството са другите големи модуси на радостта. Те разкриват, че не всичко зависи само и единствено от нас.