ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Портал Култура

Архитектура в контекст

Португалия и нейното място на световната архитектура карта – малка страна, но с голямо влияние в съвременната архитектура. Как в България работим с контекста и темата за идентичността? Вижте гледните точки на архитекти и културолози.

Олга Седакова, Светлана Алексиевич

Дружба със злото

"Моята тема е особеното отношение към злото в руската традиция." Олга Седакова пред клуб „Светлана Алексиевич кани“.

Портал Култура

Как разказва театърът днес

Това бе темата на мартенската дискусия, организирана от Гилдията на театроведите и драматурзите към Съюза на актьорите. Участваха театроведи и режисьори.

Портал Култура

Каква Европа?

Какво причини кризата в Европейския съюз? Ляв или десен е изходът? По-социална или по-конкурентна трябва да е Европа? Вижте гледните точки на политиците Иван Костов и Георги Пирински.

Портал Култура

Икономика на „Възродителния процес”

"759 страници за извратените политически фантазии и насилието, за страха и страданието, за икономическите шокове" – думи за третото изследване от триптиха на Румен Аврамов.

Портал Култура

Какво се случи след изборите?

Какво се случи на изборите и защо тази предизборна кампания ще се запомни със злостни нападки, компромати и липсата на политически дебат – дискусия в "Червената къща - Андрей Николов" с участието на: Стефан Кръстев (антрополог), Тони Николов (гл. ред. на портал "Култура"), Ивайло Атанасов (философ) и Янина Танева (Фабрика за идеи).

Портал Култура

Бъдещето на демокрацията

На 23 септември във Френския културен институт се състоя кръгла маса „Бъдещето на демокрацията в Европа“ с участието на Цветан Тодоров, Богдан Богданов, Стоян Атанасов и Боян Знеполски.

Портал Култура

Православната църква пред избор

В контекста на комунистическото минало и разкола през 90-те години, на изострения клерикализъм и формализираните отношения с обществото, днес Българската православна църква е изправена пред необходимостта да направи редица важни избори – от избора на нов патриарх до избора на автентична идентичност.

Портал Култура

(Не)станалото правово общество
в България

Нестаналото правово общество е един от най-острите и актуални проблеми на българския преход. Очевидно е, че зад конкретиката на актуалната конюнктура се крие по-дълбок и фундаментален социален проблем. Венелин Ганев и Даниел Смилов размишляват върху обществените условия, които правят възможен или невъзможен феномена „правово общество”.

Портал Култура

Какво мисли Украйна?

Какви са начините Украйна да се отърси от олигархичното влияние и да изгради необременена политическа система? Възможно ли е да се правят реформи по време на война и доколко самите украинци ги искат – дискусия с участието на Сергий Лешченко и Олексий Харан.