ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Портал Култура

Бавното събуждане на Варна

Какво изкара толкова много хора на улиците във Варна? Каква е същността на модела ТИМ и възможна ли е съпротива срещу него? Гледните точки на арх. Калина Павлова, Франк Абас и Мария Христова.

Портал Култура

(Не)станалото правово общество
в България

Нестаналото правово общество е един от най-острите и актуални проблеми на българския преход. Очевидно е, че зад конкретиката на актуалната конюнктура се крие по-дълбок и фундаментален социален проблем. Венелин Ганев и Даниел Смилов размишляват върху обществените условия, които правят възможен или невъзможен феномена „правово общество”.

Портал Култура

Exodus: Европа?!

Поставя ли бежанската криза под въпрос консенсуса в ЕС? Постижим ли е балансът между ценностите на хуманизма и прагматизма и защо, ако на Запад въпросът е как да се справим, у нас въпросът е за залеза на Запада?

Чавдар Попов & Иван Попов

Минало приключило?

Макар че необходимата дистанция липсва, със сигурност още сега би могло да се каже, че една епоха в българското изкуство, но и в развитието на неговото социално „поле“ приключва.

Портал Култура

Памет и предразсъдъци – тайните на човешкия мозък

Предизвикателства, възможности и последствия, свързани с прогреса на невронауките и опознаването на човешкия мозък – дебат с участието на Жан-Люк Бертие и Лилия Гурова.

Портал Култура

„Мойто погребение не ще се състои“

Среща с Цветан Стоянов и Данила Стоянова и с две изключителни книги – "Геният и неговият наставник" и "Спомен за сън" (изд. "Рива"). На 3 юли се навършват 45 години от смъртта на Цветан Стоянов.

Портал Култура

Българският преход

За реалността и илюзиите на прехода, за историческата трансформация на отношението "морал – политика" в български контекст – вижте гледните точки на Ивайло Знеполски и Александър Кьосев.

Портал Култура

Църквата и наследството на комунизма

"Християнските църкви, гражданското общество и комунистическото наследство. Опитът на България и Германия" – международна конференция с участието на изтъкнати български и немски историци, богослови, философи и политици.

Портал Култура

Домът на човека

Домът има този потенциал да запазва историята, да не я отпуска като проста поредица от събития, а да я концентрира, да ѝ придава собствено човешки характер.

Марсел Конш

Страданието на децата като абсолютно зло

Нека се спрем на детето. При него болката удря с пълен размах. Лишено от подкрепата, която дават горделивостта, ненавистта, разбирането, вярата, то е изцяло открито за болката.