Начало Музика Личности

Личности

По пътя на съвършенството

По пътя на съвършенството

Цяло столетие от рождението му и 36 години, откакто го няма – всъщност целият път на Добрин Петков е бил обгърнат с признанието на изключителната му дарба.

100 години Лигети

100 години Лигети

В музиката на Лигети се съчетават прости образования – ритмически и мелодически ядра, и комплексен начин на тяхното подреждане.