ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Зигмунд Фройд

Изкуство и литература

Сборникът на ИК „Колибри“ (превод Харитина Костова-Добрева, съставител Никола Атанасов) съдържа студии на Зигмунд Фройд, изследващи художественото творчество. Някои текстове се спират на въздействието на самото произведение, други на произведението като материал със скрито съдържание, което може да бъде „изровено“ чрез психоаналитичния метод, трети са психобиографични. Публикуваме статията „Поетът и фантазирането“.

съст. Хайнрих Гайзелбергер

Големият регрес

През последните години всички ние сме изправени пред феномени, които доскоро приемахме за принадлежни към отминали времена. В сборника „Големият регрес“, излизащ едновременно на 14 езика, сред които и български (ИК „Критика и хуманизъм“), петнадесет учени и интелектуалци от цял свят изследват причините за този сполетял ни „голям регрес“ и развиват сценарии за бъдещето. Книгата ще бъде представена на 4 май от 18.30 в Гьоте-институт в София. Прочетете откъс от есето на Бруно Латур.

Константин Павлов

Записки. 1970–1993

Поетът, който не обича дневниците заради спекулативността, заложена в жанра им, прави бележки, за да ги използва в литературната си работа. Луксозното издание на „Факел Експрес“, чието оформление е дело на художника Светлин Русев, включва освен записките в две тетрадки с твърди корици и 60 нови фрагмента, както и отговори от интервюта и анкети. Публикуваме кратък откъс от изданието.

Борис Зайцев

Капки от Русия

Това е първата поява на Борис Зайцев (1881–1972) на български език (изд. Фондация „Комунитас“, 2017, превод от руски Деян Кюранов). Той, моралният стожер на бялата емиграция в Париж, е слабо познат и в родината си, макар че е оставил около 700 заглавия: романи, повести, разкази, пиеси, есета... В стила му си дават среща и сблъсък руската класика и отричането й. Публикуваме откъс от пътеписа „Атон“.

Пламен Дойнов

Литература на случаите. От „Тютюн“ до „Хайка за вълци“

Книгата, издадена в поредицата „Минало несвършено“ на Института за изследване на близкото минало и „Сиела“, се спира на т.нар. случаи в ли­те­ра­тур­ното по­ле в НРБ. Tова са онези произшествия в литературата, около които се натрупват мнения „за“ или „против“, реакции на критиката и на властта, активиране на цензурата и на тайната полиция и пр. Прочетете откъс от книгата.

Тимъти Снайдър

За тиранията

Най-новата книга на Тимъти Снайдър, чиято световна премиера бе през март 2017 г., вече е издадена и на български от „Обсидиан“. „За тиранията“ е предупреждение. Тя предлага двадесет урока от европейския ХХ век, адаптирани към днешната ситуация. И ни напомня, че „обществата могат да се разпадат, демокрациите могат да се сриват, етиката може да търпи провал“. Прочетете откъс от нея.

Исак Башевис Сингер

Приятел на Кафка

„Приятел на Кафка“ (ИК „Жанет 45“, превод от английски Иглика Василева) е най-представителният сборник на Исак Башевис Сингер (1904–1991), автор на романи, разкази, мемоари и публицистика, класик на три литератури: еврейската, американската и тази на идиш. Публикуваме разказа „Син“ от сборника и думи за автора от неговия познавач Илан Ставанс.

Михаил Неделчев

Яворов. Сюжетите на последните години

Книгата на проф. Михаил Неделчев „Яворов. Сюжетите на последните години“ (ИК „Хермес“) е посветена на Яворовото творческо, личностно-биографическо и обществено битие от 1910 до 1914 г. Това са новонаписани интерпретации и драматически разкази за единствената поетическа книга „Подир сенките на облаците“, за трагическия финал на любовта към Мина и за представянето на този интимен сюжет, за ибсенизма на втората драма „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“ и пр. Публикуваме откъс от книгата.

Константин Петканов

Бележник на писателя

Публикуваният за пръв път бележник на писателя Константин Петканов (изд. „Прозорец“) обхваща последните петнадесет години от неговия живот (Петканов умира през февруари 1952 г. ). Той е свидетелство за прекъснатия от идеологическите насилия творчески устрем на автора през неговите най-силни години. Прочетете предговора на д-р Мария Огойска и откъс от книгата.

Евгений Утин

Писма от България
през 1877 г.

Текстове, публикувани преди 140 години, излизат за първи път на български език в книгата „Писма от България през 1877 г.“ от кореспондента Евгений Утин (изд. „Абагар“). Книгата никога не е била преведена. И руски, и български историци не я цитират, с изключение на едно-две бегли споменавания. Инициатор на изданието и автор на предговора е писателят Георги Данаилов, преводач – журналистът Панайот Денев.