ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Ришард Капушчински

Лапидарии IV–VI

Изданието на СОНМ включва последните три книги от „Лапидарии“ – интелектуалния дневник на „репортера на ХХ век“ Ришард Капушчински (1932–2007). Текстовете са писани през последното десетилетие от живота на автора – негови размисли, спомени, реакции на събития, разсъждения за съвременната журналистика, литература, изкуство, история. Преводът е дело на Милена Милева и Благовеста Лингорска.

Павел Флоренски

Пространство, време, творчество

Основна тема на книгата „Пространство, време, творчество“ (изд. Изток-Запад) са пространството и времето като символична форма на мисълта, художественото творчество и културата. Флоренски си поставя за цел максимално да сближи елинската и християнската философия. Предлагаме откъс от книгата.

Цирил Щигер

Забравените малцинства

Дългогодишният кореспондент на „Нойе Цюрхер Цайтунг“ Цирил Щигер пътува из балканските страни и разговаря с власи в Истрия, с ускоци в Жумберак, арумъни и торбеши в днешната Северна Македония, с помаци в България и Гърция. Така той открива завладяващ, но заплашен от изчезване свят. Откъс от издането на „Изток-Запад“.

Франсис Фукуяма

Произход на политическия ред

Кои са трите фундамента на стабилния политически ред: силна държава, върховенство на закона и отговорно управление. ИК „Изток-Запад“ издаде книгата „Произход на политическия ред“ на един от знаковите съвременни учени Франсис Фукуяма, прецизно сравнително-историческо изследване, което се връща към зората на човешката история.

Люк Фери

Красивата история на философията

Голямото приключение на мисълта – в пет големи етапа, от Античността до наши дни, разказано от Люк Фери под формата на диалог с негов колега, дългогодишния преподавател по философия Клод Капьолие. Публикуваме откъс от „Красивата история на философията“ (изд. „Изток-Запад“, превод от френски Нина Венова).

Божидар Кунчев

Ние сме нашата памет

Споделеното в книгата на проф. Божидар Кунчев е за това, което помни и не иска да забрави, за „трайните неща” в неспирния поток на времето, за които пише Александър Геров в стихотворението си „Кристали”, наричайки ги „една голяма любов”. Предлагаме откъс от книгата.

Виктор Ерофеев

Мъжете – тирани, мъжете – под чехъл

Сборникът с есета на руския писател Виктор Ерофеев „Мъжете – тирани, мъжете – под чехъл“ (изд. „Факел експрес“, съставителство Георги Борисов, превод Иван Тотоманов) е втората книга от поредицата „Есета“ на издателството, започнала с Homo poeticus на Данило Киш. Художник на изданието отново е Кирил Златков. Публикуваме текста на Ерофеев, посветен на композитора Алфред Шнитке.

Асен Христофоров

Избрани съчинения.
Том първи

Асен Христофоров (1910 – 1970) става „писател по принуда” – деветосептемврийската власт прекъсва икономическата му кариера. В първия том на избраните му съчинения, издание на „Кралица Маб”, е включена най-популярната негова книга „Мацакурци”. Представяме част от непубликувания текст „Скици из Рила” и предговора на съставителя проф. дфн. Николай Аретов (със съкращения).

Сара Бейкуел

В кафенето на екзистенциалистите

Книгата запознава чрез увлекателен разказ с живота и идеите на Жан-Пол Сартър, Симон дьо Бовоар, Албер Камю, Мартин Хайдегер, Едмунд Хусерл, Карл Ясперс, Морис Мерло-Понти и други. Публикуваме 11 глава от „В кафенето на екзистенциалистите“ (изд „Изток-Запад“, превод от английски Светлозара Лесева).

Теодора Димова

Влакът за Емаус

Новият роман на Теодора Димова (изд. „Сиела”) е многопластов разказ за равносметката на един живот, преминал през изпитания и скръб, за бавно прииждащата смърт и преодоляването на страха от нея, за разкриването на вярата ни в Христа, за срещите, към които непрестанно вървим, за любовта, която срещаме. Откъс от книгата и видео с писателката, която чете от романа.