ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Макс Вебер

Социология на религията

Във фундаменталния си труд Макс Вебер анализира влиянието на религиозните идеи и организация върху живота и практиката. Публикуваме откъс от предговора на Румен Даскалов и от книгата, издадена в „Рива“.

Меша Селимович

Дервишът и смъртта

Името на един от най-забележителните писатели на югославската епоха се свързва преди всичко с романа „Дервишът и смъртта” (изд. Black Flamingo), безспорен литературен шедьовър, изтънчена поема в проза и въплъщение на високите проявления на смисъла, към които се стреми суфизмът. Публикуваме откъс от романа.

Константин Петканов

Бележник на писателя

Публикуваният за пръв път бележник на писателя Константин Петканов (изд. „Прозорец“) обхваща последните петнадесет години от неговия живот (Петканов умира през февруари 1952 г. ). Той е свидетелство за прекъснатия от идеологическите насилия творчески устрем на автора през неговите най-силни години. Прочетете предговора на д-р Мария Огойска и откъс от книгата.

Ханс Блуменберг

Парадигми към една метафорология

За пръв път на български излезе книга на един от най-оригиналните хуманитарни мислители на ХХ век: Ханс Блуменберг, автор на идеята за метафорология. Освен като път за изработване на културна история и теория, освен като възхитителен начин да се премахнат границите между философия, културология, литературна теория, книгата „Парадигми към една метафорология“ (КХ – Критика и Хуманизъм, 2015 г., превод Нина Николова) е нов прозорец за читателя, който се интересува от собственото си мислене и себеосмисляне. Публикуваме първа глава от нея.

Теофраст

Характери

„Тази книжка може да бъде четена и без уводни думи. Независимо, че е писана преди две хиляди и триста години, тя е съхранила въздействието си като малко книги от античността.“ Думите са на проф. Богдан Богданов, преводач на „Характери“ от Теофраст (изд. „Изток-Запад“, 2016). Публикуваме послеслова на проф. Богданов и откъс от книгата.

Гжегож Гурни, Януш Рошикон

Свидетели на тайната

Книгата (издание на Фондация „Комунитас”) е резултат от десетки пътувания, стотици разговори, хиляди снимки и хипотези на полските автори в изследване на материалните следи от съществуването на Исус от Назарет. Тя показва, че съвременните учени стигат до същите изводи като поклонниците от векове насам. Прочетете откъс от луксозното издание.

Йоана Първулеску

Бъдещето започва
в понеделник

Романите на румънската писателка Йоана Първулеску – „Животът започва в петък” и „Бъдещето започва в понеделник”, излизат в издателство „Персей“ в превод на Христо Боев. Героите пътешестват между XIX и XXI век, а авторката смесва по изкусен начин документалност и фикция. Първият роман, за който тя получава Наградата на ЕС за литература през 2013 г., вече има 12 превода на други езици, а вторият е преведен първо на български. Публикуваме откъс от „Бъдещето започва в понеделник” и думи на преводача Христо Боев.

Янош Лацкфи

Какви са унгарците

„Какви са унгарците“ (изд. „Рива“) е книга, изградена върху исторически факти, популярни анекдоти, кратки весели или тъжни истории, пословици и поговорки, а също и върху личните наблюдения на автора за европейците от други страни. Представена е всекидневната Унгария, шеговито, а понякога в приказна форма. Прочетете откъс от книгата.

Дьорд Фердинанди

Самотна гургулица

Книгата (изд. „Ерго”), от която публикуваме откъс, съдържа над дузина прози, както сам ги определя авторът. Това са всъщност парчета от огледалото на неговия живот, започнал в столицата на довоенна Унгария. Писател, поет, критик и литератор, Фердинанди е един от доайените на унгарската емигрантска литература в Западна Европа и Латинска Америка.

Анна Топалджикова

Отлитащото време

Историята през очите на фотографите или животът на фотографите в контекста на историята... Едно необикновено четиво, посветено на фотографската фамилия Карастоянови, което е „разположено между териториите на историческото изследване, на мемоарния и фикционалния разказ“ (изд. „Изток-Запад“). Публикуваме няколко откъса от книгата на Анна Топалджикова.