ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Роса Часел

Преждевременни романи

Младостта на Роса Часел (1898–1994) е свързана с испанския авангард в литературата, изящните и приложните изкуства. Тя е близка до първите модернисти и до Х. Р. Хименес, Х. Ортега-и-Гасет и Р. Гомес де ла Серна. В „Преждевременни романи“ авторката разказва за „износването“ на няколко романа – „които вероятно няма да се появят на бял свят, макар и да запазвам надеждата си за някое изключение“. Откъс от книгата на испанската поетеса и романистка, издадена от „Гутенберг“, в превод на Николай Тодоров.

съст. Пламен Дойнов

Поезия и познание: Александър Геров

Книгата (изд. „ Кралица Маб“) съдържа текстове от конференцията, посветена на 100-годишнината на Александър Геров, на департамент „Нова българистика“ на НБУ. На фокус са поставени особености на поетиката, доминиращи теми и идеи в творчеството на големия поет, както и изпитанията на конкретното му съществуване като човек и поет, изборите, пред които е бил изправен. В специален дял „Критически архив“ са събрани рецензии, статии и портрети за Александър Геров.

Геза Чат

Опиум

Геза Чат (1887–1919) е писател, музикален критик, лекар, последовател на Фройд. Написал едни от най-впечатляващите кратки разкази в унгарската литература от началото на ХХ век. Книгата („Ерго“) съдържа седем нови, непревеждани досега негови разказа, както и най-доброто от инкриминирания „Дневник. 1912–1913 г.“. Откъс от разказа „Йожи“.

Марек Биенчик

Прозрачността

В своя сборник с есета полският писател Марек Биенчик изследва с таланта си на литератор, културолог и философ съвременната ни обсебеност от това понятие, преминавайки през векове и континенти, за да достигне до генезиса на нашите страхове от измама и преекспониране. Откъс от книгата, издадена от СОНМ, преводът е на Милена Милева.

Ана Бландиана

Имитация на кошмар

Румънската писателка и поетеса Ана Бландиана е носителката на Наградата Хердер, член на Поетическата академия Стефан Маларме, на Европейската академия за поезия, на Световната академия за поезия на UNESCO. Разказът ѝ „Разтопеният град“, който публикуваме, е част от новия сборник с нейни разкази „Имитация на кошмар“ на изд. „Панорама“, в превод на Румяна Л. Станчева.

Исмаил Кадаре

Загадките на безумието

„Загадките на безумието“ (2004) разказва албанската действителност от началото на комунистическия режим през неразбиращия поглед на детето, каквото по същото време е самият автор. Това произведение се явява пародия на предишните романи на Кадаре.

Марсел Ньош

Свети Августин: Безмерната любов

„Човешкият живот е подчинен на тези два вида „тегло“, наречени с едно и също име – „любов“, макар да са от различно естество, тъй като единият тегли живота към света, другият – към Бога. Pondus meum, amor meus!“ Откъс от книгата на френския теолог и философ Марсел Ньош (1935–2015), изданието е на Фондация „Комунитас“, преводът от френски и латински на Петър Рогалски.

Ханс Хайнц Еверс

Потъмняла страст

Съмишленик на френските декаденти, следовник на Едгар Алън По и Оскар Уайлд, Еверс успява да изгради мост към литературния авангард. В периода 1918–1930 г. в България се излезли шест негови книги. Изследователите откриват допирни точки между Еверс и Светослав Минков, Владимир Полянов и Чавдар Мутафов, като последните двама са също преводачи на някои Еверсови творби. Откъс от изданието на „Стилует“, което включва стари и нови преводи на текстове от Еверс, както и негова поезия,

Романо Гуардини

Упование и смелост

Романо Гуардини (1885–1968) е един от големите европейски мислители на ХХ век. Професор в Берлин, Тюбинген и Мюнхен. Автор на трудове по философска антропология и философия на културата, а също и на изследвания върху Данте, Паскал, Хьолдерлин, Достоевски и Рилке. Публикуваме откъс от произведението му „Краят на новото време“ (изд. Фондация „Комунитас“).

Михаил Зигар

Империята трябва да умре

„Руската революция се оказа явление от планетарен мащаб. Разместване на литосферните плочи, тектоничен разлом, заради който огромна високоразвита цивилизация е рухнала в ада.“ Въпреки документалната ѝ точност, книгата на руския журналист Михаил Зигер (изд. „Жанет 45“) по-скоро наподобява криминале – тя е съчетание от безпристрастно изложение, ценен справочник и вълнуващ разказ.