ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Камен Рикев

Защото е на скрито…

Изследването се спира на ключови елементи от светоусещането при Далчев: идеята за болния свят, подлежащ на неумолим разпад; за измеренията на любовта и чудото в техните ежедневни и метафизични прояви; за явно или подтекстово заложени догматически истини в текстовете, както и за живата връзка на човека с Бога. Откъс от книгата на Камен Рикев, издадена в Полша, която разглежда християнския светоглед на Атанас Далчев.

Ивайло Знеполски

Измамната лекота на демокрацията

Текстовете в книгата (изд. „Изток-Запад“) са създадени през последните 30 години. Професор Знеполски пише в предговора си: „Авторът се е променял заедно с променящата се действителност, както и неговите интереси, гледна точка, компетентността му да разбира и предвижда процесите. Текстовете, наред със стремежа да се разбере какво се случва и „как стоят нещата“, са и моменти на себеразбиране“.

Франце Прешерн

Поезия

За първи път на български език излиза стихосбирка на гениалния словенски творец Франце Прешерн (1800–1849). Публикуваме предговора на преводача проф. Людмил Димитров и стихотворения от изданието на „Колибри“.

Жан дьо Лафонтен

Басни

В продължение на 25 години (от 1668 до 1693 г.) Жан дьо Лафонтен публикува на три пъти общо 243 басни. Настоящото издание на „Изток-Запад“ предлага техния пълен стихотворен превод на български – дело на Атанас Сугарев и Паисий Христов. Лафонтен, живял по времето на Луи XIV, краля-слънце, е единственият голям френски писател от втората половина на XVII в., който не възхвалява суверена.

Едит Егер

Изборът

Наричат Едит Егер „Ане Франк, която оцеля“, защото шестнайсетгодишната унгарска еврейка има късмета да остане жива в лагерите на смъртта. Пише книгата си на деветдесетгодишна възраст като разказ за оцеля­ването си, за изцелението си и за хората, на които е помогнала да се освободят от травмите си. Откъс от „Изборът“, издание на „Рива“.

Виктор Хорват

Моят танк

Романът (изд. „Ерго“) излиза през 2017 г., в навечерието на 50-годишнината от инвазията на Варшавския договор в Чехословакия и смазването на „кадифената революция“. Почти всички действащи лица в него са действителни личности; действителни са местата, датите, дори часовете на събитията. „97% процента фактология, 3% безумия – поетичен похват, който превръща текста в изкуство“ – твърди Виктор Хорват.

Цочо Бояджиев

Отгласи

„Както е добре известно, всеки човек може да напише поне една книга и това е книгата на собствения му живот. Цочо Бояджиев е написал доста книги – философски, поетични, фотографски, доста книги е превел, но когато стане дума да напише нещо за собственото си „житие и страдание“ – „тц!“, както би казал Йордан Радичков.“ С него разговаря проф. Атанас Стаматов. Книгата е издадена от Фондация „Комунитас“.

Роман Ингарден

Естетическото

Роман Ингарден, един от най-важните евро­пейски феноменолози, не е особено познат на нашата публика. Изда­телска къща КХ – Критика и Хуманизъм го представя като естетик с негови ключови теоретични текстове, преведени от проф. Правда Спасова. Отделено е място и на конкретни анализи на различни жанрове.

Боян Магът

Вечен пътник

„Боян Магът беше представител на една изчезваща „духовна порода“ българи, които общуваха с интелигентна сдържаност, с мекота и чувство за хумор и се отнасяха извънредно учтиво и внимателно със своя събеседник.“ Откъс от книгата със спомени, документи и писма, посветена на Боян Гацов, известен с литературния псевдоним Боян Магът, издадена от „Рива“. Съставители са Румяна Пашалийска и Иван Гацов.

Велимир Хлебников

Творения

Излиза първото самостоятелно издание у нас с творби от руския поет авангардист Велимир Хлебников (1885–1922). Книгата е дело на издателство „Факел експрес“. Съставител, редактор и автор на послеслова е Георги Борисов. Преводачи са Бойко Ламбовски, Георги Борисов, Иван Тотоманов, Кирил Кадийски, Надя Попова. Художник – Кирил Златков. Публикуваме текста на Георги Борисов.