ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Пътуване в недоизказаност

С вълнение четох и препрочитах книгата на Силвия Чолева „Отиване връщане“ – дневникови бележки от няколко пътувания до Прага, спплав от експресия и философия за пътя и пътуването.

Шийна Пю

Понякога

Стихотворение от една от известните съвременни британски поетеси, почти непозната в България.

Ралица Райкова

Олав Х. Хауге и поезията като пълнота на живота

Поезията е нещо много повече от думи – тя е израз на най-дълбоките копнежи на човешката природа и това е, което Хауге опитва да вмести в стиховете си: човекът като своеобразен „опит за летене“.

Росица Чернокожева

Изборът да оцелееш

През 1974 г. известният наш учен, преводач и журналист Ганчо Савов е осъден на 18 години затвор, защото отказва да сътрудничи на ДС. Днес се навършват 90 години от рождението му.

Марин Георгиев

Изповедта на един чуждопоклонник

Унгарската поезия, сравнена с нашата, в много по-голяма степен е функция на културата, отколкото на своята самобитност.

К. Вирджил Георгиу

Света Богородица в Петричани

Християните от Карпатите вярват, че Божията Майка присъства в иконата Си. А тя е наистина там. Нейната благодат е там. Силата ѝ е там. Иконата е нейната уста. Нейният глас.

Росица Чернокожева

Кръстопътищата на душата

Иванка Денева, „Кръстопъти и ветрове“, изд. „Български писател“, 2008 г.

Светлана Стойчева

За новата дзен книга на Людмила Балабанова

Независимо дали твори „азова“ или „дзен“ поезия, тягата към „икономичната“ източна поетика, маниера на деликатно отстранение, чувствителната лилиевска сетивност важат за всички ѝ книги.

Пиле, змия, звяр и дюля

Петко Симеонов, „Пиле, змия, звяр и дюля“, издателство „Жанет 45“, 2019 г.

Стефка Петрова

(Мигновен) поглед към българската фантастика

Срещата между минало, настояще и бъдеще е една от честите теми. Умело вплетена в тъканта на разказа, тя създава невероятното, магичното, фантастичното.