ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Авторски колектив

Войната на молива

Изданието, което е двуезично – на български и английски, е дело на колектив от утвърдени автори – Пламен В. Петров, Рамона Димова, Красимир Илиев, Иво Милев, Наталия Христова. То попълва значителни празноти в изследователските усилия върху историята на българската карикатура. Публикуваме откъс от студията на Красимир Илиев върху най-силния период на това изкуство.

Кристоф Хайн

Щастливец с баща

В романа си Кристоф Хайн „сгъстява десетки години германска история така, както малцина професионални историци могат да го направят“, отбелязва германският седмичник „Цайт“. Писателят е гост на Софийския литературен фестивал, разговорът с него на тема „Памет и истина“ е на 15 декември от 19 часа в НДК. Публикуваме откъс от романа, издаден от „Атлантис“, преводът от немски е на Любомир Илиев.

Данило Киш

Homo poeticus

Данило Киш (1935-1989), който е познат на българските читатели със своята белетристика, застава пред нас и като есеист от световна величина. Сборникът, издаден неотдавна от „Факел Експрес”, включва есета от три книги – „Homo poeticus” (1983), „Живот и литература” (1990), „Varia” (1995), и проследява основните поетически идеи на Киш. Прочетете послеслова на съставителката и преводачка Людмила Миндова и две от есетата: „Съдбата на романа” и „Париж, голямата кухня на идеите”.

Михаил Неделчев

Смени се статусът на критиката

Критиката днес е професионално академическо занимание. Изчезнаха критиците идеолози, които се занимаваха с хвалби на соцреализма, или пък другите, които напротив се стараеха да създават алиби на истинските писатели.

Джон Банвил

Недосегаемият

Романът „Недосегаемият“ на ирландския писател Джон Банвил (ИК „Колибри, в превод на Иглика Василева) е едновременно трилър и социална комедия, която повдига сериозни морални въпроси. Разказът се води от името на вече остарелия Виктор Маскел – бивш служител на британското разузнаване, разкрит като съветски шпионин. Публикуваме откъс от него.

Венцеслав Константинов

Херман Ленц: безнадеждно и все пак розово

Херман Ленц, роден през 1913 година, е част от "поколението на оцелелите" сред западногерманските писатели, които създават големите си книги след войната, след период на наложено мълчание, вътрешна емиграция и тежка екзистенциална криза.

Забине Бокмюл и силата на всекидневните истории

Разговор с писателката и авторка на комикси от Лихтенщайн: за историите на хората и техните страхове, за неочакваните ситуации и незабележимите промени.

Съставител Ивайло Знеполски

Генезис и структура на историческото събитие

„Хората винаги са искали да знаят как и защо се случват големите промени в историята. Задавали са си и си задават въпросите има ли връзка между историческите факти и какъв е характерът на тази връзка“, пише съставителят на книгата проф. Ивайло Знеполски. В изданието са събрани док­ла­дите от про­ве­де­на­та на 6 и 7 де­кем­в­ри 2014 г. меж­ду­на­род­на на­уч­на кон­фе­рен­ция, ор­га­ни­зи­ра­на от До­ма на на­у­ки­те за чо­ве­ка и об­щест­во­то и Ин­сти­ту­та за из­с­лед­ва­не на близ­ко­то ми­на­ло в рамките на „Со­фийски ди­а­ло­зи“. Публикуваме уводните думи на съставителя и статията на Пиер Нора върху ста­ту­та на съ­би­ти­е­то в съв­ре­мен­ния медиен свят.

Венцеслав Константинов

Фолкер Браун: живот под принуда

Немският писател Фолкер Браун, роден в Дрезден през 1939 година, си създаде име на поет, драматург и отличен разказвач.

Атанас Далчев

Чудото на задните дворове

Четири текста в превод на Атанас Далчев – откъс от „Книга за Атанас Далчев. Чудото на задните дворове“, изд. „Рива“, 2018 г.