Вестник Култура

Вестник Култура
Седмичник за изкуство, култура и публицистика
Издание на фондация Комунитас
Адрес на редакцията:
София, кв. Лозенец, ул. Милин камък 14, VI етаж
963 21 06 (главен редактор),
963 21 05 и 963 21 50 (редактори),
963 21 05 (факс).