Списание Култура

Списание Култура
Месечник за изкуство, култура и публицистика
Издание на фондация Комунитас
Адрес на редакцията:
София, ул. Шести септември 17
тел. 02/ 434 10 54