Тони Николов

Тони Николов е философ и журналист. Специализирал е в Папския институт за Изтока (Рим) и в Училището за висши хуманитарни науки (Париж) в групата на проф. Жак льо Гоф. Член е на Международното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M) в Лувен. От 2005 г. до 2009 г. е главен редактор на Радио Франс Ентернасионал – България. Автор на статии в областта на средновековната и съвременната философия, преводач на книги на Ж. П. Сартр, Ж. Ф. Лиотар, А. Безансон, Ж.Бернанос, Р. Жирар, Ж. Грийн, Вл. Гика, К. Вирджил Георгиу, на енцикликата „Блясъкът на истината” и на книгата на Бенедикт XVI „Светлина на света”. Съставител на тритомника с есета на Георги Марков. Хоноруван преподавател в СУ „Св.Климент Охридски”. Автор на книгите "Пропуканата България" ("Хермес", 2015) и "Българската дилема" ("Хермес", 2017).

Страховете и утрешният свят. Разговор с писателя Жан-Кристоф Рюфен

Да, сигурно щеше да ни е по-лесно, ако човечеството беше само един-два, а не осем милиарда души. Но какво да правим с „останалите“? Звучи безчовечно и тъкмо това може да даде подтик за крайни решения, включително и за биотерористични атаки. Настоявам, че трябва да спазваме „границата“. Става дума за истинската граница на човешката екология, която зачита човешките същества и се бори за бъдещето на планетата. Но тя трябва да го прави заедно с човечеството, а не срещу човечеството. [...]

Паскал и ние

Паскал е мислител на „величието и нищожеството на човека“. И държи на този изначален парадокс, който някои неправилно обръщат в аргумент за вездесъществото на науката или на държавата. „Човек не трябва да се смята равен с животните или с ангелите, нито да бъде в неведение за величието или нищожеството си, а трябва да съзнава и едното, и другото…“. Едва при прилагането на подобно критическо мислене бихме могли да разполагаме с истинската човешка мяра: „човек съзнава, че е нищожен; следователно той безспорно е такъв... [...]

Болки по културата

Днешното време, ако използвам една от любимите формули на Георги Господинов, ни изправя пред „дефицита на смисъл“. Хипнотизирани сме от кризата в настоящето – политическа и морална. Първата обаче е немислима без втората. Парализата и апатията, остро мъчещи ни в дадения момент, просто не могат да бъдат разбрани, ако не бъдат осъзнати процесите на социален разпад от последните две десетилетия. Не го ли сторим, сякаш сме обречени да гледаме на днешните „български работи“ през призмата на шахматната игра... [...]

Сергей Лебедев – Русия води война с действителността

Езикът до такава степен е монополизиран, извратен и милитаризиран, че от него останаха само някакви жалки дрипи. Езикът, на който говори днешната руска власт, свидетелства за явен „геноциден уклон“. Това е просто чудовищно. Щом си пуснеш руска телевизия, тутакси разбираш, че става дума за инвазия на неприкритото зло. Някакви хора от екрана открито наричат нашите украински съседи „нацистки изроди“ и обсъждат тяхното унищожение. Това наистина е война, но преди всичко е война с действителността като такава. [...]