Тони Николов

Тони Николов е философ и журналист. Специализирал е в Папския институт за Изтока (Рим) и в Училището за висши хуманитарни науки (Париж) в групата на проф. Жак льо Гоф. Член е на Международното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M) в Лувен. От 2005 г. до 2009 г. е главен редактор на Радио Франс Ентернасионал – България. Автор на статии в областта на средновековната и съвременната философия, преводач на книги на Ж. П. Сартр, Ж. Ф. Лиотар, А. Безансон, Ж.Бернанос, Р. Жирар, Ж. Грийн, Вл. Гика, К. Вирджил Георгиу, на енцикликата „Блясъкът на истината” и на книгата на Бенедикт XVI „Светлина на света”. Съставител на тритомника с есета на Георги Марков. Хоноруван преподавател в СУ „Св.Климент Охридски”. Автор на книгите "Пропуканата България" ("Хермес", 2015) и "Българската дилема" ("Хермес", 2017).

Поколения и кризи

Отбелязвайки в този брой стогодишнината от рождението на поета Александър Вутимски (1919–1943), няма как да не обърнем поглед и към „поколението на 40-те години“ – разнолико, но исторически етапно, на което също е съдено да се превърне в „поколение на прехода“ – само че от следосвобожденска България към НРБ. Става дума, ако възприемем формулата на културфилософа Стефан Попов, за „четвъртото българско поколение“. [...]

За интересните времена

Катастрофичността е сякаш един от предпочитаните хоризонти на нашето време. Защо става така и само в наши дни ли надделява убеждението, че „старият свят“ е бил обетованата земя, от която сме низвергнати, е голяма и почти необятна тема, за която най-добре ни подготвя историята. Ала е вярно и друго. Живеем в глобално ускорение, което прави жизнения ни свят доста по-плоскостно едноизмерен, а интернет, освен че е поле на информация, дава израз и на масови спотаени страхове и обсесии, проправящи пътя на нови утопии. [...]

Човешкият дух

В една от съхранилите се ранни записки на Леонардо да Винчи откриваме следната фраза: „Това, което няма край, няма никаква фигура“. Максима, казваща много за ренесансовия гений от Винчи, на чиято личност посвещаваме темата на броя си, тъй като Леонардо по уникален начин персонифицира цялото многообразие на Новото време. По замисъла си неговото творчество има амбицията да обеме всемира – което го превръща в един вид запазена марка на европейската цивилизация. [...]

Тайнство и кино. Разговор с Кшищоф Зануси

Консумативизмът е липса на хоризонт, липса на духовно измерение. От друга страна, релативизмът е отрицание на ценностите. Ако всички ценности са относителни, истината вече не съществува. Често наблюдавам подобно смешение и в киното, защото липсата на разграничаване между Доброто и Злото е в основата на недоразумението. Европейското кино е доста объркано. Виждаме го през последните години. Винаги упреквам критиците, че въобще не използват една дума, толкова важна в нормативните разкази – думата мъдрост. [...]