Тони Николов

Тони Николов е философ и журналист. Специализирал е в Папския институт за Изтока (Рим) и в Училището за висши хуманитарни науки (Париж) в групата на проф. Жак льо Гоф. Член е на Международното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M) в Лувен. От 2005 г. до 2009 г. е главен редактор на Радио Франс Ентернасионал – България. Автор на статии в областта на средновековната и съвременната философия, преводач на книги на Ж. П. Сартр, Ж. Ф. Лиотар, А. Безансон, Ж.Бернанос, Р. Жирар, Ж. Грийн, Вл. Гика, К. Вирджил Георгиу, на енцикликата „Блясъкът на истината” и на книгата на Бенедикт XVI „Светлина на света”. Съставител на тритомника с есета на Георги Марков. Хоноруван преподавател в СУ „Св.Климент Охридски”. Автор на книгите "Пропуканата България" ("Хермес", 2015) и "Българската дилема" ("Хермес", 2017).

Болки по културата

Днешното време, ако използвам една от любимите формули на Георги Господинов, ни изправя пред „дефицита на смисъл“. Хипнотизирани сме от кризата в настоящето – политическа и морална. Първата обаче е немислима без втората. Парализата и апатията, остро мъчещи ни в дадения момент, просто не могат да бъдат разбрани, ако не бъдат осъзнати процесите на социален разпад от последните две десетилетия. Не го ли сторим, сякаш сме обречени да гледаме на днешните „български работи“ през призмата на шахматната игра... [...]

Сергей Лебедев – Русия води война с действителността

Езикът до такава степен е монополизиран, извратен и милитаризиран, че от него останаха само някакви жалки дрипи. Езикът, на който говори днешната руска власт, свидетелства за явен „геноциден уклон“. Това е просто чудовищно. Щом си пуснеш руска телевизия, тутакси разбираш, че става дума за инвазия на неприкритото зло. Някакви хора от екрана открито наричат нашите украински съседи „нацистки изроди“ и обсъждат тяхното унищожение. Това наистина е война, но преди всичко е война с действителността като такава. [...]

Путин и обаянието на злото. Разговор с Мария Степанова

За съветското и руското съзнание Втората световна война просто не е завършила. Путиновата държава се впи в Деня на победата, като се превърна в някаква „държава хамелеон“, улавяща онова, което се носи из въздуха, и опитваща се да си послужи с всичко това. „Безсмъртният полк“ отначало бе малка акция, идваща от низините. Но държавата на Путин я пое, разду я, като я превърна в онзи огромен пропаганден балон, който всички ние познаваме. Постъпи както винаги, превръщайки нещо човешко в нещо чудовищно. [...]

Поетът, който счупи мълчанието

Днес е лесно да кажем – слава богу, че я е имало и я има поезията на Константин Павлов, че той е оцелял, макар и „сам“, „като дърво, загубено в гора“. Въпросът е как разчитаме парадоксалността и гротеската на неговата поетика днес. Защото „поезията на Константин Павлов е ни риба, ни рак: тя еднакво копнее по една велика морална и политическа яснота, по гарвановата истина в един свят на лепкави славеи и от друга страна, по своите „Персифедрони“, „Йоланти“, „Фрески“, „Жигове“ (Ал. Кьосев). Тази поезия е поезия на мълчанието отвъд наложените мълчания и на свободата отвъд всевъзможните клопки, свързани с „краха на митологията“. [...]