Николай Петков

Николай Петков е роден на 15 юли 1971 г. във Велико Търново. През 1995 г. завършва Великотърновския университет, където учи едновременно българска филология, философия и богословие. Между 1998 и 2000 г. преподава антична философия във Философския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. По това време написва книгите „Архе“ – сборник за антична и средновековна култура, и „Божествените имена във философията на Прокъл Диадох“. През 2002 г. е ръкоположен от Великотърновския митрополит Григорий, а от края на 2003 г. е свещеник в храм „Св. пророк Илия“ в квартал Дивдядово, Шумен.

Опити върху „Черно“

Добре известно е, че колкото черното е по-истинско, толкова по-малко то излъчва. Образи и ритъм, смисъл и културни диалози… влияния, школи и традиции, всичко се абсорбира. Любезният читател остава пред книгата и не подозира, че я държи в ръцете си. Чете я, но всъщност чете себе си… защото книгата я няма. Тя е в Черното и тегли драгия зрител именно натам. Затова и поезията на Илко Димитров е някак апофатична. По-лесно е да кажем какво не е тя. [...]

На кино

Шакире се загуби. Знаеше, че пътят от Маловец до Шабла е шейсет километра и че ако мине напряко – от Конаре през Травник и Белгун – ще спести около двайсет, но защо ли се оказа в село, в което и една къща нямаше. И името му беше такова – Бѝло. Или Билό. Само пътна табела и останки от зидове показваха, че някога, много отдавна, тук е имало живот. Дори и хоремаг – каквото и да значи думата – е имало. Обаче… [...]