Димитрина Чернева

Димитрина Чернева е завършила теология и философия в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2000 г. работи като журналист. В продължение на няколко години е водещ на сутрешния блок на програма „Хоризонт” на БНР. През 2001 г. печели първа награда „Радиопредаване на годината” на международния фестивал по журналистика „Вяра. Надежда. Любов” в категорията „Журналистическо разследване”. Била е редактор на сутрешния блок на БНТ. Редактор в Портал „Култура” (kultura.bg/web) и сп. „Култура”.


Лицата на Одеса

Пресичам украинската граница в три през нощта. Странно преживяване, даваш си сметка веднага, че си навлязъл в съвършено различен свят, радикално различен за всеки като мен, който познава войната само от книгите и филмите. На ГКПП-то ни посрещат не обичайните гранични служители и полицаи, а мъже с военни униформи и автомати. После потъваме в тъмната паст на нощта. До Одеса са около 4–5 часа. Ни една улична лампа не осветява пътя ни. Понякога в далечината се мержелеят бледи светлинки, за да подсилят сякаш мрака. [...]

Влюбен в езика

Ако приживе Хаман е известен на мнозина, след смъртта му все по-малко хора посягат към неговите съчинения. Онези, които продължават да се взират в текстовете му, са най-често философите, големи философи като Хердер, Шелинг, Хегел, Киркегор, Дилтай, Хайдегер, Витгенщайн... Така Хаман се превръща във философ за философите. Но макар далеч по-непознат от своя именит съвременник Кант, той също извършва „коперникански преврат“ – във философията на езика. Темата за езика е най-важната тема в мисловния му свят. [...]

Юлиана Методиева: Кога ще се сбогуваме с комунизма?

В нито една програма на състезаващите се на тези избори партии не стоеше въпросът за окончателното премахване на съветските паметници! Защо сме приели Закона за обявяване на комунистическия режим за престъпен, след като не можем да се разделим с опозоряващите му символи?! Днешните наследници на комунистическия апарат, превърнал след 9 септември страната ни в малодушен сателит на Съветския съюз, за съжаление се чувстват силни и окрилени от либерализма като толерантност и зачитане на мнението на другия. [...]

Култура на диалога

Бидейки съмишленици, които влагат в понятието диалог много по-висок интелектуален и нравствен смисъл, Цочо Бояджиев, Калин Янакиев, Георги Каприев и Владимир Градев успяха през годините да съберат немалочислена и вярна аудитория, която очакваше с радост техните размишления за свободата и смъртта, ероса и болката, теодицеята и високата култура... Книжната версия на „Професорско каре“ включва почти 30 дискусии, излъчени във възстановената рубрика от Портал Култура през 2017 г. [...]