Димитрина Чернева

Димитрина Чернева е завършила теология и философия в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2000 г. работи като журналист. В продължение на няколко години е водещ на сутрешния блок на програма „Хоризонт” на БНР. През 2001 г. печели първа награда „Радиопредаване на годината” на международния фестивал по журналистика „Вяра. Надежда. Любов” в категорията „Журналистическо разследване”. Била е редактор на сутрешния блок на БНТ. Редактор в Портал „Култура” (kultura.bg/web) и сп. „Култура”.


Да съзерцаваш пустотата

В центъра на повестта „Юда Искариот“, една от най-известните и скандални творби на Леонид Андреев, стоят образът на предателя и неговият своеобразен „експеримент“. Юда обича Иисус, но смята, че светът не е достоен за него, обича любовта, но презира човечеството. Разпнат между тази любов и омразата, той сякаш дублира образа на Спасителя, напомняйки изображение в негатив. Къде е истината и в какво греши Искариот – в любовта или в омразата? Това е въпросът, чийто отговор той търси посредством предателството... [...]

Историята и нейните повторения

„Много ми е лесно да пиша за това, което съм преживял, но да съчинявам не мога...“, признава Солженицин пред К. Чуковски през 1969 г., завършвайки автобиографичния си роман „В първия кръг“. Когато сам е видял и преживял всичко, задачата е ясна – да отстрани излишното. В паметта му непрестанно прииждат факти и лица, случки и реплики, спомени за мъжете, с които е лежал в затвора, за разговорите помежду им. От това изобилие писателят трябва да отхвърли ненужното и маловажното, за да открои същественото и единственото... [...]

Дъхът на Възкресението

За Оливие Клеман вярата блика и се съхранява в сърцето на Църквата, в което живее човечността на Христос, а не в храма, нито в каноните или в издигнатите помежду ни предразсъдъци. Тази човечност, едновременно разпната, но и възславена, става за нас източник на Живота. В малката си книжка „Христос въкръсна“ той препрочита годишния празничен цикъл – от Рождеството, или мига на зимното равноденствие, до Възкресението, съвпадащо с пролетта и символично ситуиращо мига, в който животът възтържествува. [...]

Метаморфозите на популизма. Разговор с Димитър Вацов

Действително има избуяване на популистки политически дискурси след дълга ера на доминация на либералното и най-вече на експертното говорене в политиката. Избуя националпопулизмът. Различни са причините за това. От една страна, икономическата глобализация изпревари значително политическата, тоест ние – на национално ниво – нямаме достатъчно политически инструменти, с които да регулираме световната икономика. Имаше и прекомерен акцент върху малцинствата, спрямо който се породи националистическа реакция. [...]