Димитрина Чернева

Димитрина Чернева е завършила теология и философия в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2000 г. работи като журналист. В продължение на няколко години е водещ на сутрешния блок на програма „Хоризонт” на БНР. През 2001 г. печели първа награда „Радиопредаване на годината” на международния фестивал по журналистика „Вяра. Надежда. Любов” в категорията „Журналистическо разследване”. Била е редактор на сутрешния блок на БНТ. Редактор в Портал „Култура” (kultura.bg/web) и сп. „Култура”.


Назад към отците

В наше време възгласът „Назад към отците“ често изхожда от човешката склонност да се идеализират събитията и личностите от миналото, като се акцентира най-вече върху съгласието с традицията и едва ли не върху нейното преповтаряне. Работата е там, че едно истинско завръщане към отците ще ни разкрие сложността на времената, в които са живели те, а също и многоизмерността на човешките отношения, ще ни покаже боговдъхновеното търсачество на правдата, но и раздорите, ересите, разколите, метежите, неуредиците... [...]

Всеки дом е случаен

Саша Станишич пише своя роман „Произход“, за ​​да пребори забравата. С разпадането на Югославия се е разпаднало и семейството му, то е пръснато по целия свят. Онова, което авторът иска да разкаже за произхода, е свързано и с тази раздяла. Повествователните нишки кръстосват пространството – от Босна към Германия и обратно; и времето – преди и след труса. Разказът не е линеен, съставен е от множество фрагменти, а читателят очаква момента, в който всички елементи на повествованието ще се свържат в ясна мозайка. [...]

Часът на светците

Темата за светостта вълнува Жорж Бернанос през целия му живот. Би могло да се каже, че интересът му е насочен главно към два типа персонажи. Едните, подвластни на скуката и недоверието към всяка същинска свобода, боледуват сякаш от духовна анемия. Страхът и стремежът към по-безопасно съществуване, който те наричат благоразумие, са основни движещи сили на битието им. Неудържимият порив на другите е да видят човека и човешките общества през погледа на божественото, а това ангажира цялата им същност. [...]

Наследство в риск. Разговор с проф. Тодор Кръстев

Халите включват различни пластове от историята на града. Всичко това ги прави не само търговска площ, а и културно пространство, в което се преплитат материални и нематериални ценности; място за среща на хората не само със стоки и продавачи, а и с културата на града. От обществен интерес е да бъде съхранена тази ценност. Но осъзнаването на ценността е предполагало държавата, респективно НИНКН, задължително да дефинира точни правила за нейното опазване и развитие, с които да се съобрази всеки потенциален купувач. [...]