Димитрина Чернева

Димитрина Чернева е завършила теология и философия в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2000 г. работи като журналист. В продължение на няколко години е водещ на сутрешния блок на програма „Хоризонт” на БНР. През 2001 г. печели първа награда „Радиопредаване на годината” на международния фестивал по журналистика „Вяра. Надежда. Любов” в категорията „Журналистическо разследване”. Била е редактор на сутрешния блок на БНТ. Редактор в Портал „Култура” (kultura.bg/web) и сп. „Култура”.


Милен Русков: Писателят е осъзнат проводник на гласове

Вдъхновението е загадъчна сила, като писмо с неясен подател. Но аз съм достатъчно наблюдателен човек, за да разбера какво ми казва то и какво може да се крие зад него, за да структурирам книгата си така, че вдъхновението да проговори най-добре. Писането на голям роман е в огромна степен планомерно усилие и авторът създава неговия свят. Поради това в романа му едва ли ще има нещо важно, което далеч да го надвишава и той да не може да го обясни. [...]

„Наший Баучер“ и българите

Ако ви е налегнала „отвратителна антибългарска бесовщина“, пропита от „нихилизъм и комплексарщина“, отворете „Репортажите от България“ на Джеймс Баучер. И ще откриете в тях стъписващи думи за добрите качества на българите, за техния „сдържан и недемонстративен характер“, за вроденото им хладнокръвие, благодарение на което запазват спокойствие и не предприемат отмъстителни акции дори в някои случаи на нарушаване на териториалния им суверинитет. [...]

В капана на комунистическата цензура

Фазите на институционализираната тоталитарна цензура в България са описани отчетливо в най-новата книга от поредицата на НБУ „Литература на НРБ: история и теория“, посветена на цензурата върху българската литература и книга в периода 1944-1990 г. Сборникът, съставен от Пламен Дойнов, акцентира „върху произведения от български автори в системата за създаване, публикуване, разпространение и достъп до книгите в НРБ“. [...]