Димитрина Чернева

Димитрина Чернева е завършила теология и философия в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2000 г. работи като журналист. В продължение на няколко години е водещ на сутрешния блок на програма „Хоризонт” на БНР. През 2001 г. печели първа награда „Радиопредаване на годината” на международния фестивал по журналистика „Вяра. Надежда. Любов” в категорията „Журналистическо разследване”. Била е редактор на сутрешния блок на БНТ. Редактор в Портал „Култура” (kultura.bg/web) и сп. „Култура”.


Екскурзия в библиотеката

Казват, че животът прилича на пътуване, което започва от детството, като непрестанно ни отдалечава от него, въвличайки ни във все нови и нови спирали на зрелостта. Така неусетно човек се откъсва от страната на удивлението, потъвайки нерядко в напълно обезчудесени светове и пространства. Адриана Гайдарова е сред щастливците, на които е дадено да не губят никога от очи земята на детството. От 15 години тя работи в сектор „Детска литература“ на Столичната библиотека. [...]

Религия на лицето

Тази книга е малък компас, сочещ надеждата в един разтревожен и устремен към нищото свят. Надеждата, че всички състояния на смърт, които преживяваме, могат да се превърнат в състояния на възкресение. Една прозорлива надежда, която не е задача за наивници, защото търси и намира силата си в разума и реализма, в мъжеството да опазва крехкия си пламък, взирайки се тъй често в бездните на отчаянието. Всъщност, както твърди авторът, истинската духовност придава реализъм. [...]

Милен Русков: Писателят е осъзнат проводник на гласове

Вдъхновението е загадъчна сила, като писмо с неясен подател. Но аз съм достатъчно наблюдателен човек, за да разбера какво ми казва то и какво може да се крие зад него, за да структурирам книгата си така, че вдъхновението да проговори най-добре. Писането на голям роман е в огромна степен планомерно усилие и авторът създава неговия свят. Поради това в романа му едва ли ще има нещо важно, което далеч да го надвишава и той да не може да го обясни. [...]

„Наший Баучер“ и българите

Ако ви е налегнала „отвратителна антибългарска бесовщина“, пропита от „нихилизъм и комплексарщина“, отворете „Репортажите от България“ на Джеймс Баучер. И ще откриете в тях стъписващи думи за добрите качества на българите, за техния „сдържан и недемонстративен характер“, за вроденото им хладнокръвие, благодарение на което запазват спокойствие и не предприемат отмъстителни акции дори в някои случаи на нарушаване на териториалния им суверинитет. [...]