Диана Попова

Диана Попова e изкуствовед, критик, куратор, журналист. Завършила e „Изкуствознание“ в Художествената академия в София. През 90-те години работи като редактор във вестник „Култура“. От 2009 г. е автор и водещ на предаването „Музей в ефира“ – БНР, програма „Христо Ботев“. В критическите си текстове изследва явления от миналото и настоящето на българското изкуство, представя изявите на новите поколения художници и стимулира развитието на националния дебат по проблемите на българското и европейското съвременно изкуство.

Изложби в кутии

Проектът „Хербариум“, представен с изложба в САМСИ, по замисъл изисква от участниците да „запечатат“ идеите си в кутии 40х40х10 или 20х40х10 см. Самите кутии „хербаризират“ изявите на няколко поколения художници от различни държави, като всеки от поканените избира двама нови участници – и така колекцията може да се развива до безкрай. Тя е документация и архив, допълнен с кратки филми, в които художниците разказват за творческия си процес – изключително важна саморефлексия... [...]

Разговор като античен пир

Имам ли любима картина от Андрей Даниел? Замислих се за това, след като журналистка ми зададе този въпрос, а после приятелка ми посочи в изложбата своята – видяна някъде преди години, запомнена, търсена и намерена... Защото не може да я няма и в изложбата „Андрей Даниел. Между две епохи“ (СГХГ, 2021 г.). По презумпция любимата ми картина би трябвало да е моят портрет от художника, но не е така. Най-малко той, особено пък в тази изложба, в която съм максимално отстранена от него. [...]

Консервирани премълчавания

Наблюдавам себе си, а и публиката в изложбата „Премълчители“. Разхождаме се сред стойките с полуотворени консервни кутии – с различна големина, на различна височина, някои сдвоени, други разположени по близост или по контраст в историческо време, или по политически позиции, или пък по тембър и изказ. Връзки на най-различни нива има в тази инсталация – заложени са от художника така, че зрителят сам да ги открива, прокарва или създава в пълна свобода според собствените си знания и опит. [...]

Цени и откупки

Цени и откупки

Много важен проблем при липсата на бюджет за откупки, а съответно и на план и стратегия за попълване на колекциите, е отражението върху професионализма на музейните специалисти. Те губят стимула да следят и анализират текущите художествени процеси, да открояват важните тенденции и да отсяват качествените творби. Поради което и изостават понякога с десетилетия в представите и понятията си, а съответно и в критериите. Така например през 2012 г., когато Министерството на културата отпусна инцидентно пари за откупки на НХГ, в текста към изложбата, в която те бяха представени, закупените инсталации и видеа, създадени в последните няколко години, бяха определени като „неконвенционални форми“. А този термин не е актуален за съвременното българско изкуство от средата на 90-те. [...]