Евдокия Борисова, Мира Душкова


Към Слънчевата страна на Иво Андрич

Да избягаш от слънчевата страна, някъде там? Тъмниците и светлината се очертават като ключови топоси в разказите на Андрич, на един от тях и неговия герой – психобиографичен двойник на писателя, наречен Тома Галус, сме посветили и ние своите изследвания. Опозицията мрак – светлина ще ни преследва през цялото време на това 9-дневно пътуване из Балканите. Монтенегро се казва страната, а тъмните планини и върхове контрастират на лазурната шир на Ядренско мóре, ширнало се под краката ни от самолета. [...]