Александър Кьосев

Проф. Александър Кьосев е преподавател по история на модерната култура в СУ „Св. Климент Охридски“. Преподавал е в Гьотингенския университет, специализирал е в Чехия, Великобритания, Франция, Унгария. Автор на статии и книги върху история на културата и литературата, сред които: „Лелята от Гьотинген“, „Индигото на Гьоте“, „Караниците около четенето“. Директор е на Културния център на СУ „Св. Климент Охридски“. Едно от лицата на Движение „Реформи в културата“.


За културната съпротива

За културната съпротива

На културната среда трябва да гледаме като на хоризонт и атмосфера, в която живеем, като на интегрална съставка в качеството на живот. Културата представлява и употреба на образованието, тя е образование, което не е застинало в своите дипломи. Част от тази употреба може да бъде синтезирана в старото класическо понятие вкус. Вкусовете са много и никой не иска да ги унифицира, но все пак има едно равнище, а когато то се разпадне, живеем в състояние на културна аномия, на отсъствие на ориентири. Ето защо съществената съставка на всяка културна политика е една философия на ценностите, която казва точно това – културата е първично благо, за нея се грижим, защото е първично благо. [...]