Антон Хюгли

Антон Хюгли е бивш професор по философия и педагогика в Базелския университет, президент на фондация „Карл Ясперс“ и инициатор за издаването на пълните коментирани съчинения на Карл Ясперс. През 2016 г. излиза неговата книга „За трудността да бъдеш разумен“. Текстът му за Ясперс е публикуван във вестник „Нойе Цюрхер Цайтунг“.

Защо да четем Карл Ясперс?

Мисленето започва там, където то самò си поставя граници: преди всичко границите между това, което можеш да знаеш, и онова, което не можеш да знаеш. Карл Ясперс почина преди 50 години. Творчеството му поставя въпроси за разума и трансценденцията, за атеизма и вярата в Откровението, които и днес са толкова актуални, колкото някога. Във време, когато липсват ориентири, Карл Ясперс посочва какво е философия и защо е нужна философия. [...]