Михаил Ямполски

Михаил Ямполски (род. 1949 г.) е руски философ, киновед и теоретик на културата. През 80-те години е част от прочутата Московско-Тартуска семиотична школа. От 1992 г. е професор в Университета в Ню Йорк. Автор на книгите „Паметта на Тирезий. Интертекстуалност и кино“, „Безпаметството като източник. Четейки Хармс“, „Тъкач и визионер. Очерци върху историята на репрезентацията или за материалното и идеалното в културата“, „Муратова. Опит за културна антропология“, „Пространствената история“ и др. На български език са издадени книгите му „Език-тяло-случай. Киното в търсенето на смисъла“ и „Демонът и лабиринтът“. Предложеният текст е част от най-новата му книга „Без бъдеще. Култура и време”, СПб, 2018 г.


Загубата на бъдещето

Защо едни събития се вписват в миналото, а други отпадат? И може ли разпадът на хоризонта на бъдещето, както става например в днешна Русия, да доведе дотам, че миналото да се превърне в архипелаг от несвързани помежду си елементи. Нашата епоха се характеризира с интензивно и ускоряващо се производство на миналото, с изчезването на актуалността и насочеността към бъдещето. Но миналото, което се натрупва в музеите, архивите, мемориалите, може да бъде двояко. [...]