Франсис Фукуяма

Франсис Фукуяма (род. 1952 г.) е американски политолог и икономист от японски произход. Става най-вече известен с книгата си „Краят на историята и последният човек“ (1992 г.), в която твърди, че развитието на либералните демокрации може да се приеме като връхна точка в социокултурната еволюция на човечеството. На български език са преведени и книгите му: „Големият разлом“, „Нашето постчовешко бъдеще“, „Строежът на държавата“, „Доверие“, „Произход на политическия ред“, „Политически ред и политически упадък“.

Какво да се прави?

Ние не можем да избягаме от идентичността, нито от политиката на идентичността. Идентичността, по думите на Чарлз Тейлър, е „могъща морална идея, която сме получили в наследство“. Тази „морална идея“ ни казва, че имаме свое автентично вътрешно „Аз“, което е непризнато, и намеква, че окръжаващото общество като цяло може би греши или е репресивно. Тя изостря естественото ни желание за признание на собственото ни достойнство... [...]