Ангел Димитров

Проф. д-р Ангел Димитров е дипломат и историк. Роден е през 1945 г. в София. Завършва история в СУ „Климент Охридски“ (1970). Защитава дисертация в БАН на тема „Българското учебно дело след Кримската война 1856–1872 и националната революция“. Проучвател (1977–1978), научен сътрудник (1978–1987) и старши научен сътрудник (след 1987) в Института по история на БАН. Професор (ст.н. с. I ст.) в Института за исторически изследвания на БАН (2011). От 2002 до 2012 г. е ръководител на секция „История на българския национален въпрос“ в Института за исторически изследвания на БАН. В периода 1992–1993 г. е генерален консул на България в Република Македония. През 1994 г. става първият извънреден и пълномощен посланик на България в Скопие (1994–2001). От 2012 до 2016 г. е извънреден и пълномощен посланик в Сърбия. От май 2018 г. е съпредседател на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователни въпроси на България и Република Македония.


История за любопитни читатели

Познавам Иван Илчев отдавна, но някак отдалеч. В последно време ни събра изпитанието да дискутираме за историята с наши колеги от Република Северна Македония – занимание доста изтощително, понякога безсмислено. Когато Иван Илчев ми каза, че излиза неговата Кратка българска история, реших веднага да напиша няколко думи за нея, не от куртоазия, а защото исках да бъда един от първите читатели на книга, която очаквах да добави нещо ново към способността на българина да разбира и оценява себе си. [...]