Екип на „Култура“


Да служиш на Словото. Георги Борисов на 70

Нека уточня: далеч не всичко писано се сбъдва. Дори от философи и поети, както се провиква Гео Милев. Сбъдва се за такива като него – готови да си платят първо с окото, а после и с главата заради това, че е луда. Да изригнат самоубийствено, но да изрекат онова, което мислят и могат да изрекат. Твърде много съм се плашел и криел от какво ли не в живота си, вече нямам сили за това, остана ми само тоя величествен трепет пред словото и отвращението към ония, които го тъпчат като стадо. [...]

Ивайло Знеполски за антиинтелектуалната ситуация

Ивайло Знеполски за антиинтелектуалната ситуация

За интелектуалците прекрачването на границата 10 ноември 1989 г. е изключително важен момент на преход към нещо ново, но същевременно и на ерозия на установената до този момент характеристика и място в обществото. В българската история интелектуалците, изглежда, никога не са могли да намерят точното си място, тъй като на къси периоди от време наблюдаваме радикално преформулиране на функциите им. Повечето интелектуалци днес трудно откриват новата си роля, но напоследък се забелязват и много верни стъпки по посока на това, което препоръчваше още Макс Вебер в „Ученият и политикът“: политиците и интелектуалците не да правят едно и също, а да се ръководят от едни и същи ценности. [...]

История, политика, интерпретации. Разговор с Ангел Димитров

Колизията „близко и далечно минало“ е присъща на събитията и процесите, на които сме свидетели, в които сме преки участници и които често остават недовършени. „Суровото състояние“ в смисъл на незавършеност, незрялост или деформираност обаче е характерно за Балканите не само по отношение на историята на съвременността. То засяга Новото време и се дължи както на местните усилия да бъдат постигани нереалистични и неадекватни цели, така и на мощни външни интереси... [...]