Филип Суал

Филип Суал е френски философ, известен изследовател на Хегел, автор на книгата „Драмата на свободата“ (2011 г.). През ноември 2018 г. е принуден да напусне Университета „Жан Жорес“ в Тулуза, където преподава философия, след протести на крайнолеви студентски групи срещу него, тъй като е бил лектор в рамките на летен университет, организиран от движението „Протест за всички“, което оспорва гей браковете във Франция. Понастоящем е професор по философия в Католическия университет в Тулуза.


Обезплътеният човек и Земята. Разговор с Филип Суал

Човекът през Античността живее в хармоничния космос, който има своята „фюсис“ (природа): нещо, което той мисли и за самия себе си. Днешният човек, напротив, смята, че всичко е изградено от технонауката и от индустрията: в света има само суровини и единствено нашият гений ни позволява да измайсторим от тях благата, които потребяваме. Така, в крайна сметка, човекът сам се превръща в податлива суровина, когато не е за изхвърляне. Такъв човек вече не обитава земята. [...]