Митко Новков

Митко Новков (1961), роден в с. Бързия, общ. Берковица. Завършил е Софийския университет „Свети Климент Охридски”, специалност психология, втора специалност философия. Доктор на Факултета по журналистика и масова комуникация на същия университет. Автор на 6 книги, на множество публикации във всекидневния и специализирания културен печат. Старши редактор в Редакция „Радиотеатър” на Програма „Христо Ботев” на БНР. Носител на няколко национални награди, между които „Паница” за медиен анализ (2003) и „Христо Г. Данов” за представяне на българската литература (2016).

Голяма книга за „Голямата война“

„Голямата война“. Така са наричали в Европа Първата световна, докато не избухва другата голяма война, още по-страшната Втора. В случая „Голямата война“ е име на роман, написан от сърбина Александър Гаталица. Голям роман: на титулната страница между името на автора и заглавието стои: „Романът събитие в Сърбия – 29 издания за 6 години“. Миленко Йергович обаче, може би най-добрият хърватски писател в момента, в своя блог отбелязва, че романът не бил посрещнат с кой знае какво въодушевление от сръбските читатели. [...]

Постановката в звук. Разговор с Димитър Василев

Хубаво ставаха нещата. Всички са абсолютно съсредоточени! Сложил си е звукооператорът лентата и готов да стартира с пръст на копчето. Ако някой направи грешка, връща се малко, прави се връзката и се върви напред, докато се получи завършен продукт. Обикновено всичко ставаше за една нощ. Вярно, имаше и сив поток. Аз много пиеси съм правил, но голяма част не си ги спомням, може би защото са били сив поток. Но от 200 пиеси годишно поне 20–30 бяха хубави. [...]

В Пловдив на другия ден

Първите думи, чути от мен, когато стъпих на 13 януари на пловдивска земя, бяха: „Хайде бе, майна, забравих те как изглеждаш, ще те видя и няма да те позная!“. Енергичната реплика бе придружена със здрава прегръдка между двама младежи. Първоначално се позачудих – реших, че някой с някого ме е объркал, но после, успокоен, че не за мен са чевръстите възклицания, се заоглеждах из новата Европейска столица на културата. С очакването, че от пъстроти и светлини няма да позная града, сякаш отдавна не съм го виждал. [...]

Културата като обща кауза. Разговор с Амелия Гешева

„Европейска столица на културата” е не само най-крупното събитие през 2019 г., но и най-мащабното изобщо случвало се в сферата на културата през последните години в България. Събитие, поставило си за цел да промени начина на живот и мислене на местната общност, на цял един град; да повлияе на процесите за взимане на решения в областта на културата в цялата държава… [...]