Христо Калоянов

Христо Калоянов е роден през 1996 г. Завършва специалност „Културология“ в Софийския университет. Работи няколко години в Театрална работилница „Сфумато“. Сътрудничи и на други театрални организации. Периодично публикува в Портал Култура.

Липсващата сцена и виртуалният зрител

Сцената отсъства. Тя не е празна, върху нея никой няма да излезе. Няма кой да забърше праха от нея или да я гледа с погледа на своята фантазия. Може би следва да се отбележи датата на подобно събитие, срещу която не е предвидено нищо в афиша. Такъв не е бил отпечатан. Единствено датата, ден без конкретен час, е достатъчна за създаване на архив. Целта на настоящия текст е да изведе на преден план отпадането на сцената във виртуалното. Процесът по дигитализация е аналогичен с архивирането... [...]