Людмила Улицка, Олга Седакова, Лув Рубинщейн


Призивът на Светлана Алексиевич

Виждаме народа като свободна общност от мъже и жени на различна възраст, с различно образование и стремежи, обединен от общото желание за истина, справедливост, модерност. Тази обединяваща сила стана изведнъж по-мощна от всякакви различия и противоречия. Тук най-поразителна е спойката от безстрашие и упоритост с принципната и вътрешно мотивирана презумпция за ненасилие. Виждаме не „устремени към свободата“, а ВЕЧЕ СВОБОДНИ хора, реабилитиращи с несравнимото си поведение думата „патриотизъм“... [...]