Клод Ажеж

Клод Ажеж (род. 1936 г. в Картаген, Тунис) е френски лингвист със световна известност. Той е почетен професор в Колеж дьо Франс, носител на златния медал на френския Център за научни изследвания. Роден е в семейство на кръстени евреи. Специалист по арабски език, по африкански езици и обща лингвистика. Автор е на книги, ползващи се с голям успех: „Французите и вековете“, „Диханието на езика“, „Детето с двата езика“, „Да спрем смъртта на езиците“, „Битката за френския език“, „Любовен речник на езиците“. Едновременно с това той е и музикант, а книгата „Музиката или Смъртта“ е първото му изследване в тази област.

Музиката зове към живот

Музиката е върховно произведение на човешкия дух. Ние сме убедени, че първите хора са общували чрез мелодии, превърнали се в езици. Музиката днес представлява за нас живота, изправен пред лицето на смъртта. В повестта „Полковник Шабер“ на Балзак имаме разказа на един герой, който обяснява как е разбрал, че е все още жив, чувайки край себе си воплите на умиращите. Ако има смърт, няма звук. Няма музика. И ако музиката играе такава роля в погребалните церемонии, то е за да се екзорцизира смъртта. [...]