Момчил Методиев

Момчил Методиев, дфн, е автор на книгите Между вярата и компромиса. Българската православна църква и комунистическата държава, 1944–1989 (2010) и Машина за легитимност. Ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава (2008), Нюйоркски митрополит Андрей. Биография, спомени, дневници (2016), както и съавтор на книгата Държавна сигурност – предимство по наследство. Професионални биографии на водещи офицери (2016, заедно с Мария Дерменджиева). Главен редактор на сп. „Християнство и култура”. Работил е по съставителството на няколко документални сборника, издадени от Комисията по досиетата, както и по Проекта за история на Студената война на Института „Удроу Уилсън” във Вашингтон, САЩ.


Парк на тоталитарното изкуство е задължителен

Паметникът на съветската армия вече не провокира автентична идентификация у много хора, като изключим тези, ангажирани с неговата защита по „трудова характеристика“. Това показва, че монументът си е изживял времето и у мнозинството софиянци предизвиква по-скоро безразличие. А дълбоката причина е, че опитите паметта да бъде съхранявана чрез подобни монументални паметници не докосват и не предизвикват симпатия. Още повече че всеки е наясно какво символизира този паметник. [...]

Войната и ендемичната корупция. Разговор с Миша Глени

Макар Путин да вложи значими средства в модернизацията на армията, особено след 2010–2012 г., е видно, че армията не е използвала тези средства за своята модернизация. До голяма степен заради корупцията, защото хората на всички позиции са използвали фондовете, отделени от държавата, за своя собствена изгода. Урокът е, че ако корупцията в една страна е ендемична и тя засяга дори хора като военните, тогава трябва да бъдеш много внимателен, когато взимаш решение за започване на военен конфликт. [...]

Как се национализира манастир?

На 26 декември 1957 г. Политбюро на Българската комунистическа партия приема решение за „засилване и подобряване на атеистичната пропаганда в страната“. На разгръщането на тази кампания е посветена първата част от документалния сборник „Атеистичната политика в комунистическа България“, съставен от Живко Лефтеров и издаден от НБУ. Сборникът е част от по-голям проект, който ще включва още две части. Първата се отнася за периода от 1957 до 1971 г., вторият – до 1978 г., а третият – до края на комунизма. [...]

По стъпките на една канонизация

„Червените завеси на София“ могат да бъдат четени едновременно като журналистическо разследване и като историческо свидетелство. Цялата книга е организирана около търсенето на един смъртен акт. Липсващото доказателство за екзекуцията на тримата католически свещеници Павел Джиджов, Камен Вичев и Йосафат Шишков, осъдени през 1952 г. по големия процес срещу Католическата църква в България. 42 години по-късно Бернар Олзер пристига в София, за да докаже, че тримата наистина са загинали като мъченици на вярата. [...]