Александър Донев, Петър Кърджилов


Васил Гендов, патриархът

Васил Гендов е дългогодишен професионален театрален (от края на 1910 г.) и филмов актьор (от 1914 г.), многолетен театрален и филмов режисьор, основател и мениджър (директор, ръководител) на собствена пътуваща драматична трупа, просъществувала без прекъсване от 1920 г. до 1938 г., неин драматург. След 9.IX.1944 г. цялата тази дейност минава в графата „буржоазно минало“, което час по-скоро трябва да бъде забравено. Ето защо родените от „революционните промени“ нови историци на театъра дори не споменават името Гендово. [...]