Албена Стамболова

Албена Стамболова е писателка и преводачка. Завършила е френска филология в Софийския университет и магистратура по психология в Париж. Защитава дисертация в областта на семиотиката и психоанализата под ръководството на Юлия Кръстева в Университета Париж 7 „Жюсийо“. Авторка на книгите: „Многоточия“, „Това е, както стана“, „Хоп-хоп звездите”, „Боледуване в смъртта”, „Авантюра, за да мине времето“, „Драки и къпини“ (награда за проза на Портал Култура 2021).

Оградата, покривът и последният майстор

Покривът на къщата е от онези, покритите с плочи. Не какви да е плочи, а неправилни многоъгълници. Не си и помислят да бъдат обли. Ръбовете и върховете им са остри като ножове и няма дори две еднакви. Уж са като люспи на сребриста риба, но при вглеждане отблизо се откриват всички цветове – ръждиво, проблясващо слюдено, пръски от зелено и оранжево, сякаш бяло, а пепеляво. Тези малки като клетки петна се сливат, отдалечиш ли поглед, и засияват във всички нюанси на сивото. [...]