Анджей Сташук и др.


В астероидния пояс

„Украйна – казва полският писател Анджей Сташук – започва оттук.“ Той седи в своята затоплена кухня в едно село в Югоизточна Полша и поглежда през прозореца. Отвъд снега и гората, на два часа и половина път с кола е полско-украинската граница. Дотам преди няколко дни е пътувал 61-годишният Анджей Сташук, един от най-известните писатели в Полша. На пода в колата му се търкаля празна кутия от „Ред Бул“, утре вечер той отново потегля натам, за да помага. Ще занесе лекарства и храни и ще доведе хора. [...]