Сергей Герасимов

Сергей Герасимов е психолог, романист и преводач. Завършва Харковския държавен университет. От началото на 90-те се занимава с психология, автор на учебник по психология за средните училища, на научни трудове по психология на обучението и когнитивна психология. Първият му разказ, „Надявам се да живея“, който по думите му „съвсем случайно се оказа фантастичен“, е написан през 1993 г. 

 


Харковски дневник

Пиша, защото истината за тази война трябва да се съхрани. Разбира се, не мога да кажа, че зная истината. Единственото, което зная, е моята субективна истина, това, което виждам, чувствам и мисля в даден момент. Ден или два след като нещо важно или страховито се случи, много детайли започват да се изплъзват на паметта и се забравят, ако не бъдат записани. Мисля, че детайлите в тази война са исторически значими, защото това е най-безсмислената война в историята, тя е проекция върху реалността на един извратен дух. [...]