Юрий Вълковски

Юрий Вълковски е директор на фондация „Народни читалища“, която е създадена през октомври 2023 г., за да подкрепя възраждането на българските читалища. Той има 25-годишен опит в културния сектор както в България, така и на европейско ниво, включително като експерт по програма „Творческа Европа“ на Европейската комисия, директор на Българската фестивална асоциация, директор на фондация „Промяната“, директор на Фондацията за градски проекти и изследвания, преподавател по културни политики в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет. В периода декември 2021–август 2022 г. е заместник-министър на културата с ресор библиотеки и читалища, както и международна дейност.

Читалищата: време е за действие!

Читалищата: време е за действие!

Темата за състоянието на читалищата и читалищната мрежа, както и за техния потенциал, изглежда не е била във фокуса на вниманието на последните няколко правителства. Затова е впечатляващо, че настоящият екип на Министерството на културата не само говори за национална политика за читалищното дело, но и предвижда „създаване на национална програма за обновяване на сградния фонд и сценична механизация и техническо оборудване на читалища…“. Да, читалищата имат огромни проблеми с материалната база и оборудване, макар през годините да са инвестирани средства за ремонти тук и там. Има смисъл и от анализ доколко Законът за народните читалища отговаря на съвременните нужди и предизвикателства. Но и в настоящия си вид законът съдържа едно изречение, което често остава непрочетено и неосмислено: „Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи“. Какви са културно-просветните задачи, които държавата е възложила на читалищата? Къде са формулирани тези задачи? Какъв е техният обхват и фокус? Какво очаква държавата от читалищата? А какво очакваме ние – като общество – от читалищата през XXI век? [...]