Слава Янакиева

Д-р Слава Янакиева е културолог. Изследванията ѝ са в областта на религиозното кино и медиите, както и средновековния театър и празнична култура. Публикувала е множество статии по тези теми в различни научни издания. Понастоящем чете лекционни курсове в бакалавърската програма на специалност Културология в СУ „Св. Климент Охридски”. Член е на Института по средновековна философия и култура. Съавтор е на две антологии по средновековна визуална култура. Превежда от английски и руски език. Сред публикуваните преводи могат да се споменат книгите на о. Георгий Флоровски Източните отци от IV век и Византийските отци от V– VIII век, а също капиталният труд на Ернст Канторовиц Двете тела на краля (Изследване на средновековното политическо богословие), както и Битието като общение на митр. Иоан Зизиулас.

Папайоану – археология на човешкото терзание

Да се говори за спектаклите на Димитрис Папайоану е рисковано начинание. Без опората на словесността интерпретацията на смислите в един спектакъл започва да страда от свободата си. А Папайоану прави точно това – театър без словесна драматургия, визуален спектакъл. Хореографията на телата, сценографията, светлината, звукът са неговите средства и той ги използва с изумителна виртуозност. [...]

Чехов в Австралия. Разговор с Багряна Попова

Чехов се преподава и работи във всяка академия по света, но в Австралия със сигурност. Така че след като играх Маша в „Три сестри“, започнах да мечтая за един по-различен Чехов. Сякаш нещо не ми достигаше. Четях писмата му, виждах колко игриви са те, колко наситени са с любопитство към света. Впечатли ме тази осезаемост във всекидневието. Усещането при Чехов е сякаш имаш вода в ръката – нещо живо и леко, което ти се изплъзва. А като го гледах на сцена, виждах точно обратното… [...]