Ангелина Георгиева

Ангелина Георгиева е театровед, преподава в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ и пише за различни специализирани издания. Нейният фокус на интерес са съвременният театър и танц. Съосновател е на Платформа „Нови драматургии“ и е част от редакционния съвет на сп. Homo Ludens. Участва в различни застъпнически и организационни инициативи на независимата изпълнителска сцена.

Режисьорът като (главно) действащо лице

Днес изглежда саморазбиращо се театралното представление да се създава от режисьор. Но на фона на повече от две хиляди години история на театъра фигурата на режисьора има едва около 150-годишна биография. Нейното бурно развитие представя най-новата книга на проф. Камелия Николова „Режисьорите в европейския театър“. През творчески портрети на най-значимите режисьори тя разказва достъпно и аналитично историята на режисьорската фигура и нейните трансформации в големите театрални култури... [...]

Фестивал за свободен театър 2018

Между 19 и 25 октомври 2018 г. бяхме свидетели на осмото издание на АСТ Фестивала в София. Той вече съществува в доста по-различна среда. Сега изглежда улегнал, енергията – канализирана, стратегическата ориентация се е насочила към международни партньорства, а визията – по необходимост към културно-политически цели. Срещата се търси най-вече с публиката, а форматът се е превърнал в селекция. [...]