Мартина Стефанова

Мартина Стефанова е културен мениджър, съосновател и изпълнителен директор на Арт фондацията ДОМА. Живее 12 години в Москва, където завършва образованието си по печатна графика в Московския държавен университет по печата. Междувременно специализира медии и анимация в Южна Корея. От 2012 г. изследва активно сферата на съвременното изкуство като продуцент и съорганизатор в редица събития в България и чужбина. Има множество публикации в различни издания, редовен автор е в „Егоист“, където поддържа и ежемесечната културна рубрика „Експертен коктейл“.

Критиката като студен душ

Напоследък се говори много за критика, появиха се текстове и издания, част от които спорни, за това какво всъщност представлява тя. Това си има своята причина, а именно липсата на почти всякаква художествена критика у нас през последните години. Липсва практиката на това явление, какво е то и как работи. Ако говорим за художествената критика, една от причините е припознаването на изкуството като форма на забавление и липсата на нужда от задълбочаване в него като многослоен инструмент за духовна еволюция. [...]