Една щастлива кариера. Разговор с Дарина Такова

И днес има звезди, но огромната разлика е, че днес на преден план са пазарът, бизнесът. Големите звезди станаха медийни продукти, на ниво поп звезди. Това е хубаво. И преди имаше популярност, но без социалните мрежи нямаше как да бъде така. Сега нещата са коренно различни. Развиват се по-бързо. Като кибрит. Бързо ставаш звезда и бързо изчезваш. Сега се запълват ниши. Хвърлят те в огъня. За три-четири години трябва да изпееш всичко, което ти се предостави, и нямаш право да откажеш. Това е много страшно. [...]