Осмотека

Тази нощ щеше да прилича на редица други нощи в живота на Алберто Карлина. Той не беше човек, който обича сътресенията. Но – всъщност – кой ли ги обича? Отговорът нямаше никаква стойност за Природата, която разтърси Милано из основи. Земетресението, пишеше на следващия ден във вестниците, било с нечувани размери, а щетите още дълги години щяха да оставят белези върху града... Тази нощ щеше да прилича на редица други нощи в живота на Алберто Карлина. [...]