Дядо Йорго гледа

Йорго, който цял живот лови риба, не казва никога „ловя“ – той „взима“ рибата от морето. А то е добро да му я „дава“. „Морето и днес ни даде!“ – се прекръстваше всеки път на излизане, когато връзвахме лодката на пристана. Дори и уловът да е нищожен – пак бе благодарен. Не беше човек книжовен или писмовен, но си водеше дневник – всеки Божи ден записваше в дебела тетрадка къде сме хвърляли въдиците и какво сме хванали. Неговият живот е затворен между кориците на тази тетрадка, кодиран с разкривен почерк и малко думи... [...]