Бъдни вечер

Художникът върви бавно по улицата с чинарите. Шумата по земята шаренее като черга. Хората го поздравяват с „Весела Коледа”. Той кимва и продължава, върви все тъй, леко приведен със сключени на кръста ръце. Градчето е нагазило в дълбоката есен, отказваща да си тръгне. Има нещо много тъжно в мокрите и безкрайни планински есени. Лятото прегоря като въздишка на влюбени, а есента тиктака безконечно – часовник в болнична стая. [...]