За интересните времена

Катастрофичността е сякаш един от предпочитаните хоризонти на нашето време. Защо става така и само в наши дни ли надделява убеждението, че „старият свят“ е бил обетованата земя, от която сме низвергнати, е голяма и почти необятна тема, за която най-добре ни подготвя историята. Ала е вярно и друго. Живеем в глобално ускорение, което прави жизнения ни свят доста по-плоскостно едноизмерен, а интернет, освен че е поле на информация, дава израз и на масови спотаени страхове и обсесии, проправящи пътя на нови утопии. [...]