Хофман и 1989 г.

Описанието на един преломен момент, какъвто е 1989 г., винаги е пристрастно. Ала така се пише историята: фактите, обвивката на събитията, обяснимо са потопени в летливи спомени, емоции и лични свидетелства. Няма как да овладеем изцяло историческата истина, но трябва да я търсим, настоява в своята „Кратка история на двайсети век“ Джон Лукач. С ясното съзнание, че отвъд хребетите на „колосалните събития“ действителността винаги е оцветена от различни възможности... [...]